Introduktionsutbildning (Handledarutbildning)


Nya regler vid privat övningskörning
Kravet slopas på att elev och handledare måste genomgå introduktionsutbildning vid privat övningskörning tillsammans. Detta gäller för behörighet B.

Elev och handledare kan alltså gå utbildningen var för sig. Både handledare och elev måste liksom tidigare ha gått introduktionsutbildningen för att få övningsköra privat.
Ändringarna började gälla den 1 september 2010.


Den som redan har gått en introduktionsutbildning före den 1 september 2010 behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i fem år från det datum den genomfördes. Nytt i introduktionsutbildningen är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning ska ingå. Detta kommer att införas successivt i utbildningen och blir obligatoriska inslag från den 1 januari 2011.
Eleven ska vid den privata övningskörningen ha ett giltigt körkortstillstånd och en giltig introduktionsutbildning. Körkortstillståndet är giltigt i fem år från dagen för beslut och introduktionsutbildningen är giltig i fem år från dagen den genomfördes.Ansökan och godkännande krävs för varje elev.


Observera att handledaren måste ansöka och bli godkänd för varje elev innan den privata övningskörningen får påbörjas.  Klicka på länken under för att komma till ansökan!
HANDLEDARE
KÖRKORTSTILLSTÅND

Från och med 1/1 -06 finns krav på handledarutbildning vid privat övningskörning. Handledaren och eleven skall gå en utbildning på minst 180 minuter.

En elev kan ha fyra handledare, en handledare kan ha max 15 elever.

Ett godkänt handledarskap gäller i max 5 år.

Eleven skall vara minst 15 år och 9 månader vid utbildningstillfället.


Pris: Kostnad 450:-/deltagare (= ex: mor + far + dotter/son = 1350kr)

OBS: Glöm ej att ta med legitimation!


Här får du som handledare en bra början på den privata utbildningen. Vi analyserar tillsammans risker och kommer med förslag till lösningar. Vi ser också till att styra upp utbildningen för bästa resultat.

Givetvis kommer ni att få med er all information hur ni skall göra för att ansöka om handledarskap och körkortstillstånd. 


Utbildningen ger kunskap om:
  • Körkortsutbildningens mål
  • Regler och körövningar
  • Planering och strukturering av övningskörning
  • Viktiga faktorer för trafiksäkerheten
Minsta antal deltagare: 15 personer

 

Kommande:

26 september kl 17:30-ca 21.00
29 November kl 17:30- ca21:00

 

Kontaktinformation
Häradsvägen 118
922 31 Vindeln

Tel: 073-810 23 93 sms gärna så återkommer jag vid tillfälle. (Då jag ofta är på körlektion.)
Mail:  info@vindeln-intensiv.se
Trafiskskolans Öppettider
Måndag – Fredag: 08:00 – 17:15
Lördag – Söndag: Stängt