Riskutbildning


Från och med den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad:

Del 1:

Är riskutbildningens nya del. Den omfattar alkohol, droger, trötthet och riskfyllda beteenden i trafiken. Utbildningen ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli,  vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. 

Del 2:
Är riskutbildningens gamla del (kallas ofta halkbanan). Den omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Del 2 gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får pröva på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter. Del 2 genomförs på en trafikövningsplats, i vårt fall Hörnefors Trafiksäkerhetscenter.


Båda delarna måste vara genomförda och giltiga innan du får göra kunskapsprovet och körprovet.


Giltighetstid:
En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år, men efter den 1 april 2009 upphör riskutbildningen att gälla samma dag som körkortet utfärdas. Den som har fått sitt körkort återkallat och därför måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, ska från den 1 april även genomföra riskutbildningen och är därmed inte längre undantagen från kravet på genomförd riskutbildning.OBS: Glöm ej att ta med legitimation!

Kommande Kurser:


Riskettan:
25 oktober 17:30- ca 21:00 
Halkbanan:
Bokas i samråd med lärare

 

Kontaktinformation
Häradsvägen 118
922 31 Vindeln

Tel: 073-810 23 93 sms gärna så återkommer jag vid tillfälle. (Då jag ofta är på körlektion.)
Mail:  info@vindeln-intensiv.se
Trafiskskolans Öppettider
Måndag – Fredag: 08:00 – 17:15
Lördag – Söndag: Stängt