Snöskoter


I år sker skoterkurser av en annan part. Där all inbokning och frågor hänvisas. 070-2961206


Nästa håller trafikskolan skoterutbildningar igen!


Krav:
  • Min. antal: 6 deltagare
  • 16 år.
Utbildning:
Helgutbildning med start fredag 17:00 – 20:00 och på lördag 09:00 – ca 17:00 (ev. söndag vid behov).

Teori (inkl. böcker) och körövningar ingår i utbildningen.

Kursen får man gå 3 månader innan man fyllt 16 år, men provet görs tidigast på 16 årsdagen


Pris: 2500 kr

Nya regler för terrängskoter den 1 oktober 2009:

Fordonsslaget terrängskoter delades den 1 april 2009 upp i två nya fordonsslag, snöskoter och terränghjuling. Uppdelningen gäller för nytillkomna fordon som inte redan tidigare var registrerade i Vägtrafikregistret.

  • En snöskoter definieras som ett terrängmotorfordon som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band och medar.
  • En terränghjuling definieras som ett annat terrängmotorfordon än en snöskoter och används för person- eller godsbefordran på barmark och är försett med hjul.
Nuvarande förarbevis för terrängskoter, som utfärdats av Vägverket och Transportstyrelsen, kommer att fortsätta vara giltigt för både snöskoter och terränghjuling.

Dessa förarbevis kommer att behöva bytas in mot ett nytt förarbevis, innehållande fotografi och namnteckning, senast den 31 december 2012.Kommande Kurser:
Höstlovet V.44

 


Kontaktinformation
Häradsvägen 118
922 31 Vindeln

Tel: 0933-130 15 , 073-810 23 93 
Mail:  info@vindeln-intensiv.se
Trafiskskolans Öppettider
Måndag – Fredag: 08:00 – 17:15
Lördag – Söndag: Stängt