Krav:
  • Min. antal: 6 deltagare
  • 16 år.
Utbildning:
Helgutbildning med start fredag 17:00 – 20:00 och på lördag 09:00 – ca 17:00 (ev. söndag vid behov).

Teori (inkl. böcker) och körövningar ingår i utbildningen.

Kursen får man gå 3 månader innan man fyllt 16 år, men provet görs tidigast på 16 årsdagen


Pris: 2990 kr
 

Nya regler för terrängskoter den 1 oktober 2009:

Fordonsslaget terrängskoter delades den 1 april 2009 upp i två nya fordonsslag, snöskoter och terränghjuling. Uppdelningen gäller för nytillkomna fordon som inte redan tidigare var registrerade i Vägtrafikregistret.
 
  • En snöskoter definieras som ett terrängmotorfordon som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band och medar.
  • En terränghjuling definieras som ett annat terrängmotorfordon än en snöskoter och används för person- eller godsbefordran på barmark och är försett med hjul.
Nuvarande förarbevis för terrängskoter, som utfärdats av Vägverket och Transportstyrelsen, kommer att fortsätta vara giltigt för både snöskoter och terränghjuling.

Dessa förarbevis kommer att behöva bytas in mot ett nytt förarbevis, innehållande fotografi och namnteckning, senast den 31 december 2012.

 

planerade utbildning

 

 

Kontaktinformation
Häradsvägen 118
922 31 Vindeln

Tel: 073-810 23 93 sms gärna så återkommer jag vid tillfälle. (Då jag ofta är på körlektion.)
Mail:  info@vindeln-intensiv.se
Trafiskskolans Öppettider
Måndag – Fredag: 08:00 – 17:15
Lördag – Söndag: Stängt

Semester stängt v 26- v29
lämna gärna sms eller skicka mail så återkommer
trafiksolan då vi öppnar igen.