Startgar igen vid säsong

 

Helgutbildning med start : Lördag kl 12.00-17.00 och Söndag 10.00- ca 18:00. 

 

Plats: Vindelngallerian (karlsgårdsvägen 22)

 

På Lördag kl 12 träffas vi på Vindelngallerian (karlsgårdsvägen 22) Första dagen är det endast teoriundervisning.

Söndag kl 10:00 börjar dagen med teoriundervisning. Dagen kommer att avslutas med den praktiska delen och ett teoretiskt prov. Glöm ej att ta med dig varma kläder till söndagen!

Glöm inte legitiomation!

 

Du får gärna ta med dig egen skoter och hjälm. Skoter behöver du endast ta med till Söndagen.  Mer information får du under Lördagen. (trafikskolan ansvarar ej för skador eller fel som kan uppstå på privat skoter) 

 

Vi hoppas på en snörik Vinter. Men om det inte tillräcklig med snö. Så väntar den praktiska delen tills den går att genomföra. 

 

Grundavgift: 2490 kr 

Hyra av skoter och hjälm: 500 kr 

Tillverkning av förarbevis tillkommer hos trafikverket. 

 

Betalning sker innan utbildning som reservation för din plats. 

Då inbetalning skett är bokningen bindande och avgift betalas ej tillbaka. 

 

Är deltagaren minderårig är det målsman som betalar utbildning men uppger namn och personummer på deltagare.  

 

Bokning sker i samråd med trafikskolan via mail 

info@vindeln-intensiv.se 

eller telefon/sms 073-8102393

 

 

Varmt Välkommen!

 

 

 

 

 

Kursen får man gå 3 månader innan man fyllt 16 år, men provet görs tidigast på 16 årsdagen

 


 

Nya regler för terrängskoter den 1 oktober 2009:

Fordonsslaget terrängskoter delades den 1 april 2009 upp i två nya fordonsslag, snöskoter och terränghjuling. Uppdelningen gäller för nytillkomna fordon som inte redan tidigare var registrerade i Vägtrafikregistret.
 
  • En snöskoter definieras som ett terrängmotorfordon som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band och medar.
  • En terränghjuling definieras som ett annat terrängmotorfordon än en snöskoter och används för person- eller godsbefordran på barmark och är försett med hjul.

Nuvarande förarbevis för terrängskoter, som utfärdats av Vägverket och Transportstyrelsen, kommer att fortsätta vara giltigt för både snöskoter och terränghjuling.

Dessa förarbevis kommer att behöva bytas in mot ett nytt förarbevis, innehållande fotografi och namnteckning, senast den 31 december 2012.

 

 

Minst antal deltagare 6 st personer

 

Planerade utbildning
14-15 December
25-26 Januari
15-16 Februari

 

 

 

Kontaktinformation
Häradsvägen 118
922 31 Vindeln

Tel: 073-810 23 93 sms gärna så återkommer jag vid tillfälle. (Då jag ofta är på körlektion.)
Mail:  info@vindeln-intensiv.se
Trafiskskolans Öppettider
Måndag – Fredag: 08:00 – 16.30
Lördag – Söndag: Stängt

Semester stängt v 26- v29
lämna gärna sms eller skicka mail så återkommer
trafikskolan då vi öppnar igen.